Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2019

paperman
paperman
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaresort resort
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
7601 f35c
Reposted fromwagabunda wagabunda viamilostki milostki
paperman
8239 d210 500
Too often lately.
Reposted fromJustVicky JustVicky viazyta zyta
paperman
- Jak się czujesz? - pytam. - Jakby mnie postrzelono. Dwukrotnie.
— Tricia Levenseller “Córka króla piratów”
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viazyta zyta
paperman
6051 6975
Reposted fromberabirsza berabirsza viazyta zyta
paperman
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viafreeway freeway
paperman
8277 0144
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viafreeway freeway
paperman
Musisz tylko zacisnąć zęby.
— "Grey's Anatomy"
paperman
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
paperman
Reposted fromFlau Flau viafreeway freeway
paperman
paperman
6299 58a5
Reposted fromlaters laters vianotyourstrawberry notyourstrawberry
paperman
1565 d058 500
Reposted fromhrafn hrafn viafreeway freeway
paperman
6156 e829
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viafreeway freeway
paperman
7885 ddff 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaupinthesky upinthesky
paperman
2816 77a0 500
paperman
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viafreeway freeway
paperman
5445 a9dd
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viafreeway freeway
paperman
7857 c77d
Reposted fromhrafn hrafn viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...