Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

paperman
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viaunique-wm unique-wm
paperman
 culturenlifestyle

Spellbinding Photographs of the Faroe Island by Merlin Kafka

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaBalladyna Balladyna
paperman
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viaBalladyna Balladyna
paperman
nie goń za kimś, kto nie chce z Tobą rozmawiać i nie szuka Twojego towarzystwa.
— szacunek do siebie przede wszystkim
Reposted frombimbka bimbka viaBalladyna Balladyna
1226 1374 500
Reposted frombrumous brumous viaPoranny Poranny

September 18 2017

0168 53b3
Reposted fromSkydelan Skydelan viaBalladyna Balladyna
paperman
Reposted fromworst-case worst-case

September 17 2017

paperman
Więc kochaj się kobieto. Kochaj się, abyś mogła zdarzyć się naprawdę. Bądź dla siebie dobra, bądź zaprzyjaźniona. Wystaw krytyka za drzwi umysłu razem z całym tym smutnym bagażem, który targa on ze sobą, łażąc jak żebrak od drzwi do drzwi. Przytul się, pogłaskaj i popłacz, jeśli trzeba. Jesteś kobietą i Bóg dał ci wszystko. A życie da ci resztę.
http://ohme.pl/lifestyle/kobieto-kochaj-sie/
paperman
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów

September 16 2017

paperman
I o to w życiu chodzi (...). O szybkie, męskie decyzje.
— Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem
Reposted frombeinthe beinthe viaAmericanlover Americanlover
paperman
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna.
— B. Pawlikowska
paperman
8293 baff 500
Reposted fromkyte kyte viaAmericanlover Americanlover
paperman
4172 4641
Reposted fromnyaako nyaako viasentymentalna sentymentalna
paperman
paperman
Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć.
— J. L Wiśniewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaBalladyna Balladyna
paperman
    Ludzie są zwyk­le nie­szczęśli­wi, bo za­miast kochać, zas­ta­nawiają się... czy powinni.

     
Reposted fromjdeg jdeg viaBalladyna Balladyna

September 14 2017

paperman
6578 e4b7
Reposted fromPoranny Poranny viaworst-case worst-case
5147 1092 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
5146 68f1 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
5149 7965

serious:

you > everything

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl