Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

paperman
3473 891c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaunique-wm unique-wm
paperman
0832 0f64 500
rób!
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viablackdrama blackdrama
paperman
6465 8b30 500
nie radzę sobie.
paperman
6733 3a0b 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans vialeniwieec leniwieec
paperman
paperman
6252 4680 500
K. Nosowska
Reposted fromresort resort viatobecontinued tobecontinued
paperman
6809 9612 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
paperman
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viamefir mefir
paperman
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viamefir mefir
paperman
Czas bywa przerażający, kiedy zwraca się na niego uwagę.
— S. R. Masters
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
paperman
Będzie dobrze...
Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— S.King
Reposted fromawkwardx awkwardx viaresort resort
paperman
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir

February 08 2019

paperman
5113 d783
paperman
5051 3e3f
Reposted fromcarameltea carameltea vialaparisienne laparisienne
paperman
paperman
paperman
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger

February 05 2019

paperman
2476 bc44 500
Reposted fromkazikova kazikova viaEtien Etien
paperman
0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viaEtien Etien

February 04 2019

paperman
9760 0448
Reposted fromSanthe Santhe viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl