Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

paperman
Jestem z pokolenia, które znało swoje ograniczenia i wiedziało, że ich nie przeskoczy. Z pokolenia orłów, którym wmawiano, że są kurami i skrzydła nie służą im do latania. Z pokolenia dziobiącego ze spuszczoną głową. Dlatego kiedy podniosłem głowę, rozłożyłem skrzydła, odbiłem się od ziemi i wzniosłem wysoko, to wiedziałem już, że nigdy, ale to przenigdy, nie chcę wrócić do kurnika. Wiedziałem, że chociaż mam lęk wysokości, to choćbym miał się zrzygać  ze strachu, nie dam się już ściągnąć na ziemię. I Tobie też tego życzę. Podnieś głowę. Spójrz w niebo i poleć.
— Jacek Walkiewicz
Reposted frompassionative passionative via48hrs 48hrs
9262 97e3 500

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

Reposted fromerial erial viathatwasntadream thatwasntadream
9764 2dd4 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues via48hrs 48hrs
Love someone who is kinder to you than you are to yourself.
— Nikita Gill (via quotemadness)
Reposted fromAmericanlover Americanlover via48hrs 48hrs
paperman
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 via48hrs 48hrs

July 13 2018

paperman
7888 798e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialokrund2015 lokrund2015
Jedną z rzeczy, których się nauczyłem, jedną z zasad, które musiałem sobie wpoić, jest to, żeby nie żałować. Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno narzekać na coś czego nie ma, co nie istnieje rozumiesz? Nie ma żadnego “gdyby”, nie ma “mogłem”, i nie ma “jakbym”. Nie ma przeszłości ani przyszłości. A wiesz dlaczego? Bo to, mój przyjacielu, po prostu nie istnieje.
— Paweł Leśniak ‘Przed Północą’ (via polskie-zdania)
Reposted fromwounded-monster wounded-monster viamesoute mesoute
paperman
1010 6419

July 11 2018

paperman
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
paperman
5101 d217 500
paperman
[...] kiedy coś nas nas nęci wystarczająco długo i nieodparcie, na ogół się temu poddajemy.
— Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
paperman
2469 8123
Reposted fromparkaboy parkaboy viagdziejestola gdziejestola

July 06 2018

paperman
9390 60df
Reposted fromonlyman onlyman viaAmericanlover Americanlover
paperman
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viaaurinko aurinko
4077 3710
Reposted fromSkydelan Skydelan viaaurinko aurinko
paperman
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaaurinko aurinko
paperman
Życie potrafi być skąpe: mijają dni, tygodnie, miesiące, lata i nic się nie wydarza. A potem uchylamy jakieś drzwi (...) i nagle przez szczelinę wdziera się istna lawa. W jednej chwili nie mamy nic, a już w następnej aż tyle, że trudno sobie z tym poradzić.
— Paulo Coelho - "Jedenaście minut"
Reposted frompomruki pomruki viaaurinko aurinko
paperman
Zrób coś dla siebie. Zaopiekuj się sobą, przed zaopiekowaniem kimś innym.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaaurinko aurinko

July 04 2018

paperman
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
paperman
9474 8469
Reposted fromonlyman onlyman viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl