Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

paperman
9209 7463 500
paperman
0101 c34f 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
paperman
1909 0a55 500
Reposted frompampunio pampunio viabanshe banshe
paperman
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne

August 21 2018

paperman
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
paperman
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viastuckedinsoul stuckedinsoul
paperman

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viacziczi cziczi
paperman
paperman
9617 cfa8
Reposted fromdusielecc dusielecc viatobecontinued tobecontinued

August 16 2018

paperman
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
paperman
5608 925d
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianezavisan nezavisan
paperman

Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.

— Leopold Tyrmand

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viablackdrama blackdrama
paperman
paperman
- Jak ją rozpoznam?
- Po tym, że gdy stanie przed tobą, będziesz wiedział. Po prostu będziesz wiedział, że to ona. Każda twoja część ciała będzie do niej rwać, stracisz kontrolę nad emocjami. Dokonasz rzeczy do jakich nigdy dla nikogo byś się nie posunął. Zapragniesz ją kochać w każdym miejscu o każdym czasie. Będziesz chciał by była tylko twoja. Bo wszystko od niej się zaczyna i na niej się kończy.
- Brzmi strasznie.
- Powiem Ci coś więcej. Nie daj jej odejść. Poczujesz to tylko raz i tylko do jednej kobiety.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaelusive elusive
paperman
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaelusive elusive
paperman
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaelusive elusive
paperman
9421 9e3f
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viaelusive elusive
paperman
Można ukrywać fakt, ale w snach to przypływa. 
— Fokus & O. S. T. R - Przetrwasz
Reposted frompastelowe pastelowe viablackdrama blackdrama
paperman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl