Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

paperman
6122 7276 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaluna laluna
paperman
4935 df8c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
paperman
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeniwieec leniwieec
paperman
Reposted fromAgnya Agnya vialaluna laluna

February 11 2019

paperman
3473 891c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaunique-wm unique-wm
paperman
0832 0f64 500
rób!
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viablackdrama blackdrama
paperman
6465 8b30 500
nie radzę sobie.
paperman
6733 3a0b 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans vialeniwieec leniwieec
paperman
paperman
6252 4680 500
K. Nosowska
Reposted fromresort resort viatobecontinued tobecontinued
paperman
6809 9612 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
paperman
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viamefir mefir
paperman
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viamefir mefir
paperman
Czas bywa przerażający, kiedy zwraca się na niego uwagę.
— S. R. Masters
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
paperman
Będzie dobrze...
Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— S.King
Reposted fromawkwardx awkwardx viaresort resort
paperman
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir

February 08 2019

paperman
5113 d783
paperman
5051 3e3f
Reposted fromcarameltea carameltea vialaparisienne laparisienne
paperman
paperman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl