Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

paperman
Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez  życie i nic po nich nie zostaje; drudzy dmą jak wichry, więc zostają po nich serca złamane jak jakieś drzewa po huraganie. A inni wieją jak trzeba. Tyle, żeby wszystko na czas mogło kwitnąć i owocować. I po tych zostaje piękno naszego świata.
— Krystyna Siesicka
Reposted bySkydelanohmydeermodalna
paperman
A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.
— NN
Reposted bySkydelanohmydeer
paperman
3974 5190 500
Rozbieżność
7922 a45a 500

anthenia:

“I would rather spend one lifetime with you, than face all the ages of this world alone.”

Reposted fromAmericanlover Americanlover
paperman
So I close my eyes to old ends and open my heart to new beginnings.
— Nick Frederickson
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAmericanlover Americanlover
paperman
5114 e4d0 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viaPoranny Poranny
paperman
0526 a484

May 23 2017

paperman
1572 c4cb 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
paperman
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir
paperman
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viachrzrzrz chrzrzrz
paperman
Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted frommefir mefir viaAmericanlover Americanlover
If you’re not willing to risk it all, then you don’t want it bad enough
— Unknown (via ohteenscanrelate)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
paperman
1506 7490 500
Reposted fromPoranny Poranny viaAmericanlover Americanlover
paperman
4192 d7e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachrzrzrz chrzrzrz
paperman
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viachrzrzrz chrzrzrz

May 20 2017

paperman
Przytulił ją; bardzo lubił trzymać ją w ramionach. Gdy się już w coś takiego zabrnie, uczucie może być nawet lepsze niż seks - bycie potrzebnym i kochanym to lepsze niż uprawianie miłości.
— Dean Koontz - "Maska"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunique-wm unique-wm
paperman
4609 4442 500
motivation sun
Reposted fromstonerr stonerr viaunique-wm unique-wm
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viaBalladyna Balladyna
8781 8337

dudewonder:

beautyisnull:

Beauty In Drugs.

Then I don’t do any drugs

Reposted fromfurore furore viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl