Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

paperman
Jestem kobietą. My nie mówimy, czego chcemy. Ale wkurzamy się, jeśli nam tego nie dacie. Dlatego jesteśmy fascynujące.
— Sliding Doors
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaBalladyna Balladyna
paperman
1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viaAmericanlover Americanlover
paperman
1629 c678
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
paperman
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaBalladyna Balladyna
paperman
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaAinsworthCass AinsworthCass
paperman
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viaAinsworthCass AinsworthCass
paperman
Gdybym mogła dać Ci radę, powiedziałabym, abyś nigdy nie czekał. Życia nie da się odłożyć na później, ani nie da się przeżyć na zapas. Po prostu weź się do działania, zrób cokolwiek, co przybliży Cię do marzeń i nie wątp w siebie ani przez chwilę. Działaj, spełniaj się - po to tu jesteś!
Reposted fromiamstrong iamstrong viaAinsworthCass AinsworthCass
paperman
Jakie figle płata nam umysł, kierując nasze myśli na przeróżne tory bez widocznego powodu... A może to my nie umiemy trzymać się wytyczonego szlaku?
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
8845 05c4

akajustmerry:

Winning? Is that what you think it’s about? I’m not trying to win! I’m not doing this because I want to beat someone! Because I hate someone, or because I want to blame someone! It’s not because it’s fun. God knows it’s not because it’s easy! It’s not even because it works, because it hardly ever does! I do what I do because it’s RIGHT! Because it’s decent! And above all, it’s *kind*. It’s just that. Just kind.

Doctor Who s10, ep12: The Doctor Falls 

Reposted fromthe-11-doctor the-11-doctor viaPoranny Poranny
paperman
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaworst-case worst-case

July 17 2017

paperman
Lata, kochankowie, kieliszki wina- to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada
— Age of Adeline

July 13 2017

paperman
Reposted fromPoranny Poranny
paperman
(...)nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było.
— Fernando Pessoa
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viaBalladyna Balladyna
paperman
Wiesz co jest najgorsze? Za każdym razem gdy ktoś pyta o jej ideał, wydaje mi się, że ona mówi o Nim...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaBalladyna Balladyna
paperman
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta viaBalladyna Balladyna

July 12 2017

paperman
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaAinsworthCass AinsworthCass
paperman
paperman
Dzisiaj jestem już starsza, o te kilka przygód, kiedy krew buzowała w żyłach w napięciu i strachu, że może się nie udać. O kilka niezałatwionych spraw, które pokazały, że mogą wrócić za jakiś czas ze zdwojoną siłą. O tych ludzi, którzy zarzekając się, że będą zawsze, nie przewidzieli, że ich 'zawsze' będzie miało swój koniec w dniu, kiedy okaże się, że nie jestem taka prosta, jak myśleli. Jestem starsza o te zawiedzione zaufanie i wystawianą na próby wiarą nie tylko w siebie, ale też innych ludzi. O wszystkie błędy, które popełniłam i mówiłam, że już nigdy więcej, a potem i tak robiłam to samo. O tych kilka zauroczeń, które mogę określić szczeniackimi miłościami i o wszystkie litry łez z ich powodu wylane. Dziś jestem starsza o ciebie i o tę jedną, jedyną miłość, która kazała mi wspinać się na szczyt, by upadek połamał nie tylko kości, ale też serce.
— znalezione, ale każde słowo jakby o mnie!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl