Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

9984 9811
Reposted fromAmericanlover Americanlover
9978 e9c2

psych2go:

If you like more posts like these, follow us @psych2go

Reposted fromAmericanlover Americanlover
paperman
9219 ed40 500
Reposted fromhagis hagis viaAmericanlover Americanlover
paperman
Życie to kuchenka. Gotuj na wszystkich czterech palnikach. 
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromlovvie lovvie

April 24 2017

paperman
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viachrzrzrz chrzrzrz
paperman
3806 5e5a
paperman
Pamięci nie obowiązuje wzajemność. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie
paperman
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
paperman
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viachrzrzrz chrzrzrz
paperman
Kobiety wychowuje się w presji bycia ładną. Jeśli nie jest ładna, czuje się bezwartościowa. Rodzice nie utwierdzają córek w ich atrakcyjności. „Ale ty masz krzywe nogi, nie zakładaj tak krótkiej kiecki”. „Jesteś za gruba na tę bluzkę. Będziesz wyglądała jak baleron”. „Ale ty jesteś brzydka”. Później pojawia się facet, przyzwyczajony do pornoli, gdzie panny są pompowane silikonem, zgrillowane na solarze, skatowane na siłowni i napędzane na gipsie, który hamuje apetyt. Powiedzmy sobie szczerze, mało która normalna laska jest w stanie wytrzymać z nimi konkurencję. Gość patrzy więc na nią, patrzy na telewizor, patrzy na nią i mówi: „ Zrób coś ze sobą”.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea

April 23 2017

paperman
3991 8416
Reposted fromtichga tichga viaunique-wm unique-wm
5122 9c34
Reposted fromAmericanlover Americanlover

April 22 2017

2914 362d 500

verytalltree:

Humpback whale
Photo by Matthew Draper

Reposted fromAmericanlover Americanlover
6202 d83d
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Own only what you can always carry with you: know languages, know countries, know people. Let your memory be your travel bag.
— Alexandr Solzhenitsyn (via nu-davaj)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
5125 5aa8 500

tarajis:

I want adventure in the great wide somewhere… For once it might be grand.

Reposted fromAmericanlover Americanlover

April 21 2017

2919 3516
Reposted fromAmericanlover Americanlover

April 19 2017

9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

You see things. You keep quiet about them. And you understand.
Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower
(via thequotejournals)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl